Vườn Cao Su Giống Ngọc Phú, Thành Tâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9JCF+7H8, QL13, Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 097 610 20 88
Trang web
Vị trí chính xác 113.706.601, 1.066.239.573


Địa chỉ Vườn Cao Su Giống Ngọc Phú ở đâu?

9JCF+7H8, QL13, Thành Tâm, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Vườn Cao Su Giống Ngọc Phú như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vườn Ổi Nhà Thầy Sáu - Càng Long