Vựa Hải Sản Biển Đông, Chơn Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CJJ8+P4G, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 094 826 50 99
Trang web
Vị trí chính xác 11.431.810.599.999.900, 1.066.153.343


Địa chỉ Vựa Hải Sản Biển Đông ở đâu?

CJJ8+P4G, Chơn Thành, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Vựa Hải Sản Biển Đông như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chợ Vị Hảo, Thái Hoà