VSIP Bac Ninh Co., Ltd – Phù Chẩn

Địa chỉ: Số 1 Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0222 3765 668

Trang web: vsipbacninh.business.site

Bản đồ chỉ đường: 21.078.054.299.999.900,10.596.688.309.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ VSIP Bac Ninh Co., Ltd ở đâu?

Trả lời: Số 1 Đường Hữu Nghị, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của VSIP Bac Ninh Co., Ltd là bao nhiêu?

Trả lời: 0222 3765 668

Hỏi: VSIP Bac Ninh Co., Ltd mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hỏi: Website của VSIP Bac Ninh Co., Ltd là gì?

Trả lời: vsipbacninh.business.site

Xem thêm:  Nhà đất Long Hải - khu phố Hải bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.