VNREAL – Phường 7

Địa chỉ: 142 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 098 921 42 99

Trang web: vanphongchothue.vn

Bản đồ chỉ đường: 107.976.149,1.066.888.371 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ VNREAL ở đâu?

Trả lời: 142 Hoa Lan, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của VNREAL là bao nhiêu?

Trả lời: 098 921 42 99

Hỏi: VNREAL mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00]

Hỏi: Website của VNREAL là gì?

Trả lời: vanphongchothue.vn

Xem thêm:  TMS Group - Phạm Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.