VNPT Bình Dương, Phú Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 326 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3834 835
Trang web binhduong.vnpt.vn
Vị trí chính xác 10.981.895, 10.666.721.079.999.900


Địa chỉ VNPT Bình Dương ở đâu?

326 Đại lộ Bình Dương, Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương 820000, Việt Nam

Giờ làm việc của VNPT Bình Dương như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-12:00], Thứ Ba:[07:30-12:00], Thứ Tư:[07:30-12:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-12:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung tâm Viettel Châu Thành, TT. Châu Thành