VLXD Tây Ninh, Ấp Trâm Vàng 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37FM+QPW, Ấp Trâm Vàng 2, Gò Dầu, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 094 619 29 92
Trang web
Vị trí chính xác 110.744.767, 1.062.843.406


Địa chỉ VLXD Tây Ninh ở đâu?

37FM+QPW, Ấp Trâm Vàng 2, Gò Dầu, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của VLXD Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:00-00:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Cửa Sắt Thái Thạnh, Ninh Thạnh