Vita Cafe Becamex, Thủ Dầu Một

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 2221 223
Trang web
Vị trí chính xác 109.757.831, 10.667.038.939.999.900


Địa chỉ Vita Cafe Becamex ở đâu?

Phú Hoà, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Vita Cafe Becamex như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-22:30], Thứ Bảy:[06:30-22:30], Chủ Nhật:[06:30-22:30], Thứ Hai:[06:30-22:30], Thứ Ba:[06:30-22:30], Thứ Tư:[06:30-22:30], Thứ Năm:[06:30-22:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cà phê Ngọc Sương, An Hoà