Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng – Hải Phòng 18000

Địa chỉ: đảo Vũ Yên, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Số điện thoại: 0866 862 286

Trang web: vinhomes-vuyen.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 20.879.016.099.999.900,10.671.765.409.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng ở đâu?

Trả lời: đảo Vũ Yên, Hải Phòng 18000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng là bao nhiêu?

Trả lời: 0866 862 286

Hỏi: Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Vinhomes Vũ Yên Hải Phòng là gì?

Trả lời: vinhomes-vuyen.com.vn

Xem thêm:  Hải Phòng Land - Đằng Lâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.