Vinhomes Marina Cầu Rào 2 – Vĩnh Khiệm

Địa chỉ: Số 471 Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Số điện thoại: 1800 1233

Trang web: noithatahome.vn

Bản đồ chỉ đường: 20.819.091.999.999.900,10.669.067.749.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vinhomes Marina Cầu Rào 2 ở đâu?

Trả lời: Số 471 Võ Nguyên Giáp, Vĩnh Khiệm, Lê Chân, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vinhomes Marina Cầu Rào 2 là bao nhiêu?

Trả lời: 1800 1233

Hỏi: Vinhomes Marina Cầu Rào 2 mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[09:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hỏi: Website của Vinhomes Marina Cầu Rào 2 là gì?

Trả lời: noithatahome.vn

Xem thêm:  Tuần Châu Marina- Shophouse Mặt Biển - Street

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.