VINHOMES HẠ LONG XANH – Yên Hưng

Địa chỉ: Hoàng Tân, Yên Hưng, Quảng Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 096 916 70 80

Trang web: vinhomeshalongxanh.com

Bản đồ chỉ đường: 209.195.819,1.069.186.046 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ VINHOMES HẠ LONG XANH ở đâu?

Trả lời: Hoàng Tân, Yên Hưng, Quảng Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của VINHOMES HẠ LONG XANH là bao nhiêu?

Trả lời: 096 916 70 80

Hỏi: VINHOMES HẠ LONG XANH mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của VINHOMES HẠ LONG XANH là gì?

Trả lời: vinhomeshalongxanh.com

Xem thêm:  Nhà Ở Xã Hội An Phú Cái Răng - Ba Láng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.