Vinhomes Dream City – Long Hưng

Địa chỉ: WXWM+793, Vinhomes Hưng Yên, Nghĩa Trụ, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 160000, Việt Nam

Số điện thoại: 0819 328 688

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 209.456.426,1.059.834.324 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vinhomes Dream City ở đâu?

Trả lời: WXWM+793, Vinhomes Hưng Yên, Nghĩa Trụ, Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên 160000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vinhomes Dream City là bao nhiêu?

Trả lời: 0819 328 688

Hỏi: Vinhomes Dream City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[08:00-00:00], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Vinhomes Dream City là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Bất động sản Quảng Trị - Huy Trương - Phường 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.