Vĩnh Yên Center City – Đồng Tâm

Địa chỉ: 7HWG+W64, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Số điện thoại: 098 887 29 18

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.297.268.799.999.900,1.055.755.825 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vĩnh Yên Center City ở đâu?

Trả lời: 7HWG+W64, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vĩnh Yên Center City là bao nhiêu?

Trả lời: 098 887 29 18

Hỏi: Vĩnh Yên Center City mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Vĩnh Yên Center City là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  River Silk City - Sông Xanh (CEO 2) - Phủ Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.