Vinfast Nguyễn Kiệm, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 786b Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 096 171 27 12
Trang web vinfastnguyenkiem.vn
Vị trí chính xác 108.218.553, 10.667.903.349.999.900


Địa chỉ Vinfast Nguyễn Kiệm ở đâu?

786b Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vinfast Nguyễn Kiệm như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Tùng Ô Tô Tấn Phát, TT. Hoà Thành