Vincom Plaza Xuân Khánh – Xuân Khánh

Địa chỉ: 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 870 059

Trang web: vincom.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 100.247.075,10.577.492.919.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vincom Plaza Xuân Khánh ở đâu?

Trả lời: 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vincom Plaza Xuân Khánh là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 870 059

Hỏi: Vincom Plaza Xuân Khánh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:30-22:00], Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00]

Hỏi: Website của Vincom Plaza Xuân Khánh là gì?

Trả lời: vincom.com.vn

Xem thêm:  Siêu thị điện máy Media Mart - Nam Định

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.