Vincom Plaza Bắc Ninh – Đại Phúc

Địa chỉ: Đường Đ. Lý Thái Tổ, Đại Phúc, Bắc Ninh, 79000, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web: vincom.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 211.783.173,1.060.721.909 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vincom Plaza Bắc Ninh ở đâu?

Trả lời: Đường Đ. Lý Thái Tổ, Đại Phúc, Bắc Ninh, 79000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vincom Plaza Bắc Ninh là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Vincom Plaza Bắc Ninh mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00]

Hỏi: Website của Vincom Plaza Bắc Ninh là gì?

Trả lời: vincom.com.vn

Xem thêm:  Micom Plaza - Lộc Hoà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.