Vincom Plaza Bắc Kạn – Phùng Chí Kiên

Địa chỉ: 48 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 22.148.059.099.999.900,1.058.365.556 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vincom Plaza Bắc Kạn ở đâu?

Trả lời: 48 Trường Chinh, Phùng Chí Kiên, Bắc Kạn, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vincom Plaza Bắc Kạn là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Vincom Plaza Bắc Kạn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:15-22:15], Chủ Nhật:[06:15-22:15], Thứ Hai:[06:15-22:15], Thứ Ba:[06:15-22:15], Thứ Tư:[06:15-22:15], Thứ Năm:[06:15-22:15], Thứ Sáu:[06:15-22:15]

Hỏi: Website của Vincom Plaza Bắc Kạn là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Vincom Điện Biên - Mường Thanh