VINASUN TAXI, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 648 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3827 7178
Trang web 1900 088807
Vị trí chính xác Phường 1, Dịch vụ vận chuyển và gửi thư


Địa chỉ VINASUN TAXI ở đâu?

648 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Taxi Bàu Bàng Bình Dương, Lai Hưng