VINASEED – Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Chi nhánh Hà Nam – Duy Tiên

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 400000, Việt Nam

Số điện thoại: 0226 3835 463

Trang web: vinaseed.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 206.465.142,1.059.248.057 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ VINASEED – Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Chi nhánh Hà Nam ở đâu?

Trả lời: Khu Công nghiệp Đồng Văn, Duy Tiên, Hà Nam 400000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của VINASEED – Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Chi nhánh Hà Nam là bao nhiêu?

Trả lời: 0226 3835 463

Hỏi: VINASEED – Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Chi nhánh Hà Nam mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-12:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00], Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00]

Hỏi: Website của VINASEED – Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam Chi nhánh Hà Nam là gì?

Trả lời: vinaseed.com.vn

Xem thêm:  Vườn dâu Bà Lan - Phường 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.