Vinamilk Mega Factory, Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô A-4-CN A-5-CN A-6-CN A-7-CN Khu Công nghiệp 2, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 156 46 60
Trang web
Vị trí chính xác 11.127.442.199.999.900, 1.066.261.332


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Giao Dịch Bất Động Sản Hàm Thuận Nam - Hàm Kiệm