Villa Ombre Du Vent – Thiện Nghiệp

Địa chỉ: 193 Hồ Quang Cảnh, Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Số điện thoại: 090 810 49 82

Trang web: villa-ombreduvent.com

Bản đồ chỉ đường: 109.669.102,1.082.588.244 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Villa Ombre Du Vent ở đâu?

Trả lời: 193 Hồ Quang Cảnh, Thiện Nghiệp, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Villa Ombre Du Vent là bao nhiêu?

Trả lời: 090 810 49 82

Hỏi: Villa Ombre Du Vent mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Villa Ombre Du Vent là gì?

Trả lời: villa-ombreduvent.com

Xem thêm:  MiMin Hotel - Long Hoà