Viettel Post, Chà Là

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường Số 1, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6283 888
Trang web viettelpost.com.vn
Vị trí chính xác 112.893.638, 1.062.023.476


Địa chỉ Viettel Post ở đâu?

Đường Số 1, Chà Là, Dương Minh Châu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Post như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chuyển Phát Nhanh Viettel - Trường Thọ, Linh Chiểu