Viettel Post, An Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 839 Hoàng Lê Kha, An Châu, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 6270 777
Trang web viettelpost.com.vn
Vị trí chính xác 11.312.653.599.999.900, 1.060.381.858


Địa chỉ Viettel Post ở đâu?

839 Hoàng Lê Kha, An Châu, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viettel Post như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-20:30], Thứ Bảy:[07:00-20:30], Chủ Nhật:[07:00-20:30], Thứ Hai:[07:00-20:30], Thứ Ba:[07:00-20:30], Thứ Tư:[07:00-20:30], Thứ Năm:[07:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nasco Express, Phường 2