Viet Tien Fashion Shop, TT. Hóc Môn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 18, Le Loi Street, Hoc Mon District, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 947 46 66
Trang web viettien.com.vn
Vị trí chính xác 108.889.541, 106.593.572


Địa chỉ Viet Tien Fashion Shop ở đâu?

18, Le Loi Street, Hoc Mon District, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viet Tien Fashion Shop như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Quần Áo Hiếu Huệ, Khu Phố 2