Viện Vật Lý Y Sinh Học, Bến Nghé

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 109A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 9322
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.779.886, 106.696.134


Địa chỉ Viện Vật Lý Y Sinh Học ở đâu?

109A Pasteur, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Vật Lý Y Sinh Học như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viện Y dược học dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 10