Viện thẩm mỹ Pensilia Beauty Clinic, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 092 477 78 85
Trang web pensilia.com
Vị trí chính xác 107.864.515, 10.669.293.309.999.900


Địa chỉ Viện thẩm mỹ Pensilia Beauty Clinic ở đâu?

10 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện thẩm mỹ Pensilia Beauty Clinic như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-20:00], Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Thẩm Mỹ Viện Hoài Anh, Phường 10