Viện thẩm mỹ Korea, 1 Đường Trần Nhật Duật

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tòa nhà số, 1 Đường Trần Nhật Duật, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71008, Việt Nam
Số điện thoại 091 185 99 99
Trang web vienthammykorea.vn
Vị trí chính xác 107.920.357, 1.066.899.645


Địa chỉ Viện thẩm mỹ Korea ở đâu?

Tòa nhà số, 1 Đường Trần Nhật Duật, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 71008, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện thẩm mỹ Korea như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-19:30], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Viện Thẩm Mỹ DIVA - Tây Ninh, Khu phố 1