Viện Thẩm Mỹ DIVA – Tây Ninh, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Căn MG2-11 Khu Nhà Phố Vimcom, Khu phố 1, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 2222
Trang web vienthammydiva.vn
Vị trí chính xác 113.196.351, 1.061.008.329


Địa chỉ Viện Thẩm Mỹ DIVA - Tây Ninh ở đâu?

Căn MG2-11 Khu Nhà Phố Vimcom, Khu phố 1, Tp. Tây Ninh, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Viện Thẩm Mỹ DIVA - Tây Ninh như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00], Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Kim Spa Tây Ninh, Hiệp Ninh