VIỆC LÀM BAO ĂN Ở, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1020 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 734 30 37
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.614.886, 10.665.529.339.999.900


Địa chỉ VIỆC LÀM BAO ĂN Ở ở đâu?

1020 Đường 3/2, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của VIỆC LÀM BAO ĂN Ở như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dự Án Bất Động Sản Cây Gáo - Trảng Bom