Vi tính quận 7, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 48 Số 51, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0764 760 567
Trang web vitinhquan7.info
Vị trí chính xác 107.411.741, 1.067.164.796


Địa chỉ Vi tính quận 7 ở đâu?

48 Số 51, P, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vi tính quận 7 như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-19:00], Thứ Hai:[07:00-19:00], Thứ Ba:[07:00-19:00], Thứ Tư:[07:00-19:00], Thứ Năm:[07:00-19:00], Thứ Sáu:[07:00-19:00], Thứ Bảy:[07:00-19:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH TMDV Tin Học Và Viễn Thông Huy Hoàng, Phường 11