Vi Tính Hoàng Nhân, Bình Trị Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 098 385 76 24
Trang web vitinhhoangnhan.com
Vị trí chính xác 10.773.785, 1.066.185.691


Địa chỉ Vi Tính Hoàng Nhân ở đâu?

103 Lê Văn Quới, Bình Trị Đông, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vi Tính Hoàng Nhân như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-20:30], Thứ Ba:[07:30-20:30], Thứ Tư:[07:30-20:30], Thứ Năm:[07:30-20:30], Thứ Sáu:[07:30-20:30], Thứ Bảy:[07:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tâm Vũ' computer, khu phố 7