VESCO GYM – Phòng tập thể dục, rèn luyện cơ thể, Phường 3

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 350 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 270 47 70
Trang web
Vị trí chính xác 10.741.332, 106.685.386


Địa chỉ VESCO GYM - Phòng tập thể dục, rèn luyện cơ thể ở đâu?

350 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của VESCO GYM - Phòng tập thể dục, rèn luyện cơ thể như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[05:30-21:00], Thứ Ba:[05:30-21:00], Thứ Tư:[05:30-21:00], Thứ Năm:[05:30-21:00], Thứ Sáu:[05:30-21:00], Thứ Bảy:[05:30-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Rhino Gym Fitness and Yoga, Long Trường