Vega City – Thành Phố Ánh Sáng – Nha Trang

Địa chỉ: Khu vực Bãi Tiên, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Số điện thoại: 0899 667 979

Trang web: vegacity.vn

Bản đồ chỉ đường: 12.300.071.599.999.900,1.092.374.237 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vega City – Thành Phố Ánh Sáng ở đâu?

Trả lời: Khu vực Bãi Tiên, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vega City – Thành Phố Ánh Sáng là bao nhiêu?

Trả lời: 0899 667 979

Hỏi: Vega City – Thành Phố Ánh Sáng mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[08:30-18:00], Thứ Hai:[08:30-18:00], Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00]

Hỏi: Website của Vega City – Thành Phố Ánh Sáng là gì?

Trả lời: vegacity.vn

Xem thêm:  Khu Đô Thị Ecorivers Hải Dương - P. Hải Tân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.