Vạn xuân liên – Yên Trung

Địa chỉ: 62F4+P5V, Unnamed Road, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.224.350.899.999.900,10.600.542.209.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Vạn xuân liên ở đâu?

Trả lời: 62F4+P5V, Unnamed Road, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Vạn xuân liên là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Vạn xuân liên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Vạn xuân liên là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dự án Tài Tâm Riverside - Thanh Châu