Vận Tải Nguyên Khang – Chành Xe Tải SÀI GÒN Đi TÂY NINH, Tây Thạnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 34 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 529 44 99
Trang web vantainguyenkhang.com
Vị trí chính xác 108.140.044, 10.662.499.269.999.900


Địa chỉ Vận Tải Nguyên Khang - Chành Xe Tải SÀI GÒN Đi TÂY NINH ở đâu?

34 Lưu Chí Hiếu, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Vận Tải Nguyên Khang - Chành Xe Tải SÀI GÒN Đi TÂY NINH như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[08:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh Doanh nghiệp Tư nhân Kim Mã, Phường 8