Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình – Hải Đình

Địa chỉ: FJ8F+W38, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Số điện thoại: 0232 3823 456

Trang web: quangbinh.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 17.467.279.599.999.900,1.066.226.913 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình ở đâu?

Trả lời: FJ8F+W38, Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình là bao nhiêu?

Trả lời: 0232 3823 456

Hỏi: Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình là gì?

Trả lời: quangbinh.gov.vn

Xem thêm:  UBND tỉnh Lai Châu - Tân Phong