Văn Phòng Luật Sư Quang Thái, Đa Kao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 12 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 388 80 87
Trang web luatsuquangthai.vn
Vị trí chính xác 107.848.087, 106.699.663


Địa chỉ Văn Phòng Luật Sư Quang Thái ở đâu?

12 Đ. Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Luật Sư Quang Thái như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Thành Phương, TT. Tân Hiệp