Văn phòng Khu Công nghiệp Tân Tạo – Tân Tạo A

Địa chỉ: Lô 16 Đường số 2, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: 028 3750 5171

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 107.461.554,1.065.902.983 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Văn phòng Khu Công nghiệp Tân Tạo ở đâu?

Trả lời: Lô 16 Đường số 2, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Văn phòng Khu Công nghiệp Tân Tạo là bao nhiêu?

Trả lời: 028 3750 5171

Hỏi: Văn phòng Khu Công nghiệp Tân Tạo mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Văn phòng Khu Công nghiệp Tân Tạo là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  VPĐD SÀN GIAO DỊCH BĐS REALHOME VÂN ĐỒN - TT. Cái Rồng