Văn phòng Khu Công nghiệp Tân Tạo, Tân Tạo A

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 16 Đường số 2, Tân Tạo A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3750 5171
Trang web
Vị trí chính xác 107.461.554, 1.065.902.983


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu công nghiệp VSIP 1 - Binh Hoà