Văn Phòng Công Chứng Gia Định, P

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 214/B2 Đ. Nguyễn Trãi, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6291 1116
Trang web congchunggiadinh.com
Vị trí chính xác 10.763.104.799.999.900, 10.668.602.369.999.900


Địa chỉ Văn Phòng Công Chứng Gia Định ở đâu?

214/B2 Đ. Nguyễn Trãi, P, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Văn Phòng Công Chứng Gia Định như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn phòng Công Chứng Bến Thành, Phường Nguyễn Thái Bình