Văn phòng Ban quản lý Dự án Khu nhà ở Anh Dũng 6 – HP – Anh Dũng

Địa chỉ: RP35+23J, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 208.025.991,1.067.076.398 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Văn phòng Ban quản lý Dự án Khu nhà ở Anh Dũng 6 – HP ở đâu?

Trả lời: RP35+23J, Anh Dũng, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Văn phòng Ban quản lý Dự án Khu nhà ở Anh Dũng 6 – HP là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Văn phòng Ban quản lý Dự án Khu nhà ở Anh Dũng 6 – HP mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Văn phòng Ban quản lý Dự án Khu nhà ở Anh Dũng 6 – HP là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng - Thượng Lý