Văn phòng bán hàng dự án Danko City Thái Nguyên – Chùa Hang

Địa chỉ: Unnamed Road, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại: 0843 459 111

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 216.189.197,10.583.731.499.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Văn phòng bán hàng dự án Danko City Thái Nguyên ở đâu?

Trả lời: Unnamed Road, Chùa Hang, Đồng Hỷ, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Văn phòng bán hàng dự án Danko City Thái Nguyên là bao nhiêu?

Trả lời: 0843 459 111

Hỏi: Văn phòng bán hàng dự án Danko City Thái Nguyên mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Văn phòng bán hàng dự án Danko City Thái Nguyên là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  QUÁN ĂN THANH BÌNH, Truông Mít