Vải thun giá sỉ quận Tân Bình – VẢI THUN LÊ HUY HOÀNG, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 6 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 891 91 12
Trang web
Vị trí chính xác 107.953.084, 106.648.337


Địa chỉ Vải thun giá sỉ quận Tân Bình - VẢI THUN LÊ HUY HOÀNG ở đâu?

6 Trần Mai Ninh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Vải thun giá sỉ quận Tân Bình - VẢI THUN LÊ HUY HOÀNG như thế nào?

Thứ Sáu:[06:30-17:30], Thứ Bảy:[06:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-17:30], Thứ Ba:[06:30-17:30], Thứ Tư:[06:30-17:30], Thứ Năm:[06:30-17:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Tiệm Vải Vang Cao, Phường 14