Vật Lý Trị Liệu – Thần Kinh Cột Sống Bình Dương, Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 103B , khu phố Bình Phước, Đ. Cách Mạng Tháng 8, Thuận An, Bình Dương 75214, Việt Nam
Số điện thoại 096 269 51 00
Trang web
Vị trí chính xác 109.171.436, 10.669.487.199.999.900


Địa chỉ Vật Lý Trị Liệu - Thần Kinh Cột Sống Bình Dương ở đâu?

103B , khu phố Bình Phước, Đ. Cách Mạng Tháng 8, Thuận An, Bình Dương 75214, Việt Nam

Giờ làm việc của Vật Lý Trị Liệu - Thần Kinh Cột Sống Bình Dương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-19:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Dịch Vụ Tập Vật Lý Trị Liệu Tại Nhà Đức Điệp, P