Ushi Mania Aeon Tân Phú – Japanese Aging Beef & Bar, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô T26, Tầng 3 Aeon Tân Phú, 30 Đường Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 7306 9795
Trang web ushimania.vn
Vị trí chính xác 10.801.698.799.999.900, 1.066.175.257


Địa chỉ Ushi Mania Aeon Tân Phú - Japanese Aging Beef & Bar ở đâu?

Lô T26, Tầng 3 Aeon Tân Phú, 30 Đường Đ. Tân Thắng, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ushi Mania Aeon Tân Phú - Japanese Aging Beef & Bar như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bún Đậu Mắm Tôm Hà Thành, Chánh Nghĩa