UNIFIT NƠ TRANG LONG, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7302 6222
Trang web unifit.vn
Vị trí chính xác 108.126.628, 1.066.978.656


Địa chỉ UNIFIT NƠ TRANG LONG ở đâu?

204 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của UNIFIT NƠ TRANG LONG như thế nào?

Chủ Nhật:[05:30-22:00], Thứ Hai:[05:30-22:00], Thứ Ba:[05:30-22:00], Thứ Tư:[05:30-22:00], Thứ Năm:[05:30-22:00], Thứ Sáu:[05:30-22:00], Thứ Bảy:[05:30-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Gym Phong Phú Quận 5, Phường 11