UIMEX-VN – An Cư

Địa chỉ: 102 Hùng Vương, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 092 233 66 78

Trang web: uimex.com

Bản đồ chỉ đường: 100.423.031,1.057.780.623 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ UIMEX-VN ở đâu?

Trả lời: 102 Hùng Vương, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của UIMEX-VN là bao nhiêu?

Trả lời: 092 233 66 78

Hỏi: UIMEX-VN mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:30], Thứ Ba:[08:00-16:30], Thứ Tư:[08:00-16:30], Thứ Năm:[08:00-16:30], Thứ Sáu:[08:00-16:30]

Hỏi: Website của UIMEX-VN là gì?

Trả lời: uimex.com

Xem thêm:  Cho thuê văn phòng Đà Nẵng - Hải Châu 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.