UBND xã Ninh Điền, ẤP GÒ NỔI

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62GJ+4Q9, ẤP GÒ NỔI, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3781 121
Trang web
Vị trí chính xác 11.225.295, 10.603.197.739.999.900


Địa chỉ UBND xã Ninh Điền ở đâu?

62GJ+4Q9, ẤP GÒ NỔI, Châu Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND xã Ninh Điền như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trụ sở khu vực Kim Châu - TT. Bình Định