UBND tỉnh Tây Ninh, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 136 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 233
Trang web 1900 1908
Vị trí chính xác Ninh Đức, Cửa hàng tạp hóa


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng Quản lý đô thị thị xã Trảng Bàng, Trảng Bàng