UBND tỉnh Lai Châu – Tân Phong

Địa chỉ: 9FQG+PGH, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Số điện thoại: 0213 3876 460

Trang web: laichau.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 223.893.113,1.034.763.569 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ UBND tỉnh Lai Châu ở đâu?

Trả lời: 9FQG+PGH, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của UBND tỉnh Lai Châu là bao nhiêu?

Trả lời: 0213 3876 460

Hỏi: UBND tỉnh Lai Châu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của UBND tỉnh Lai Châu là gì?

Trả lời: laichau.gov.vn

Xem thêm:  Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Tỉnh Thanh Hóa - P. Ba Đình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.