UBND thành phố Tây Ninh, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 839X+GHQ, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3822 157
Trang web thanhpho.tayninh.gov.vn
Vị trí chính xác 113.188.277, 106.098.998


Địa chỉ UBND thành phố Tây Ninh ở đâu?

839X+GHQ, Khu phố 1, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của UBND thành phố Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  UBND Huyện Gò Dầu, Đ. Nguyễn Hữu Thọ